Fracht morski

Fracht morski

Kiedy liczy się koszt,
a czas nie jest problemem
FRACHT MORSKI

Czym jest fracht morski?

"Fracht morski" posiada dwa znaczenia. Jedno pojawił jako ewolucja definicji pierwotnej. Aby wyjaśnić znaczenia zagadnienia frach morski należy zwrócić uwagę na termin frachtowiec. Frachtowiec to nic innego jak statek handlowy, który jest dostępny dla przewoźnika i służy do transportu towarów drogą morską. Możemy, więc przyjąć, że fracht morski to przewóz dóbr i towarów drogą morską z wykorzystaniem specjalistycznego statku – frachtowca.

    Mając już definicję, możemy zadać pytanie, jaką rolę odgrywał fracht morski w transporcie.. Na początku fracht oznaczał po prostu opłatę za transport morski, natomiast z czasem rozszerzono znaczenie. Aktualnie głównym celem jest ustalanie ceny frachtu w zależności od masy i objętości przewożonego ładunku. Jako pozytyw takiego rozwiązania możemy postrzegać możliwość negocjacji warunków. Na przykład, jeśli transport odbywa się po przez pobieranie ładunków z od różnych producentów a na ten przykład nasza lokalizacja znajduje się najdalej od miejsca dostawy, bardziej opłacalne może być zastosowanie zasady równomiernego rozłożenia opłat frachtowych. Wtedy obowiązuje zasada jeden za wszystkich wszyscy za jednego. I tak wszyscy uczestnicy transportu płacą jednakową opłatę, niezależnie od odległości. Dwie najważniejsze cechy frachtu morskiego to: brak stałej opłaty i indywidualne podejście do każdego zlecenia.

     Kiedyś obowiązywała zasada, że płatność za fracht jest w momencie, gdy nieuszkodzony towar dotrze na czas do ustalonego miejsca. Jednak nieprzewidywalność oraz wiele czynników zewnętrznych które są niezależne od obsługi statku a które mogą powodować opóźnienia (zmienna pogoda i sztormy uniemożliwiające kontynuację podróży.) Wymusiła wprowadzenie pewnych zmian. W rezultacie, czego wprowadzono różne metody, które wymuszają płatność nawet w przypadku niezadowolenia klienta, na przykład płatności z góry lub wprowadzenie zaliczek frachtowych.

     Natomiast, jeśli planujemy transport morski drobnicowy i wiemy, że nie będzie to przewóz całokontenerowy, warto sprawdzić, czy nie poniesiemy dodatkowej opłaty za niewykorzystaną ładowność statku. Jeśli taka opłata istnieje, warto się wstrzymać i poszukać innych zainteresowanych transportem morskim na tej samej trasie.

     Oprócz opłat związanych bezpośrednio z przewozem towarów, istnieje wiele formalności związanych zarówno z międzynarodowym transportem, jak i transportem drogą morską. Warto skorzystać z pomocy firm transportowych, które oferują kompleksową obsługę, w tym obsługę celno-skarbową oraz organizację przeładunków i magazynowanie. Z upływem czasu "fracht" zaczął być używany w potocznym języku do ogólnego określenia transportu, włączając w to transport samochodowy i lotniczy.
Szukaj